Sign Up
 
     
 

 
     
 
Filipinos World Corner
http://filipinosworld.net
   Follow

3,850 Total Copies

2,706 Text Copies

1,144 Image Copies

 
     

 
 

 
     
 
Recent Images
armin.png
chedAPP.png
pag-ibig.png
 
     
     
 
 
Recent Copies
 

  on /armin-luistro-graduation-message/ 25 Oct
armin.png
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /pag-ibig-contribution-table/ 24 Oct
Buwanang Impok/Kontribusyon Kabuuang Impok pagkaraan ng 20 Taon P100 P31,419.33 P300 P94,259,79 P400 P125,659.79 P600 P166,519.72 P700 P219,939.50 P900 P282,779.50 P1000 P314,199.29 P1200 P377,039.15
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /why-do-you-need-ched-cav/ 24 Oct
CAV (Certification, Authentication, and Verification)
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /learn-ched-cav-requirements-and-save-time/ 23 Oct
chedAPP.png
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /papa-jack-life-reflection/ 23 Oct
Lagi nating isapuso na ang ating pag-ahon sa kahirapan ay isa lamang instrumento Niya upang mas marami pa tayong mapasaya’t mapatawa-di lamang sa aspetong materyal kundi maging sa simpleng pagiging inspirasyon sa bawat salitang ating bibigkasin at higit sa lahat, sa bawat gawang ating ipinapakita sa iba
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /papa-jack-life-reflection/ 23 Oct
Tunay  nga namang ang pagiging isang mahirap ay hindi pasakit upang sundan ang ating mga pangarap. Bagkus, ito pa nga’y isang pagsubok na tanging sipag, tiyaga at pagtitiwala sa Poong Maykapal ang siyang pwersang makatatalo dito. Ngunit, sa sandaling tayo’y nakaapak na sa daan ng tagumpay, huwag sana itong balakid sa pagtulong  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /papa-jack-life-reflection/ 22 Oct
“’Wag kang magpakatanga…hindi ka na niya mahal; hindi mo siya pag-aari kaya wala kang karapatang kontrolin siya…
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /armin-luistro-graduation-message/ 16 Oct
Through the many challenging moments we’ve endured, many of us were tempted to give up; but a Filipino heart refuses to be broken by calamities. We see the ray of hope in the faith and joy we share with each other even in the most trying of circumstances. We may be battered but definitely never defeated. May this year’s theme “Hin  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /learn-ched-cav-requirements-and-save-time/ 16 Oct
chedAPP.png
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /learn-ched-cav-requirements-and-save-time/ 16 Oct
chedAPP.png
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /armin-luistro-graduation-message/ 12 Oct
armin.png
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /armin-luistro-graduation-message/ 12 Oct
armin.png
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /armin-luistro-graduation-message/ 12 Oct
armin.png
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /armin-luistro-graduation-message/ 06 Oct
armin.png
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /owwa-benefits-for-overseas-filipino/ 06 Oct
OWWA Benefits for Overseas Filipino Published by Manuel Estanniecca on January 2nd, 2010 10:45 PM | OWWA   OWWA Benefits for Overseas Filipino Reviewed by Manuel Estanniecca on January 2 Description: Find time to read OWWA Benefits for Overseas Filipino Overseas Filipino is one of the contributors in our  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /pag-ibig-contribution-table/ 30 Sep
pag-ibig.png
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /pag-ibig-contribution-table/ 30 Sep
pag-ibig.png
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /owwa-burial-benefits/ 25 Sep
Certificate of Membership issued by the OWWA Membership Processing Center (MPC)
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /learn-ched-cav-requirements-and-save-time/ 24 Sep
chedAPP.png
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /poverty-a-challenge-not-a-hindrance-to-success/&pt=POVERTY: A Challenge, not a hindrance to success - Filipinos World 23 Sep
In this world where we live, we often ask our Almighty God to shower us with all His blessings. We beg Him to provide us with all our necessities like foods, shelter, clothes and even money, just to taste the sweetness of satisfaction. However, not all the things we asked from Him are answered at once. Sometimes, we have to work for it. Eve  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes

More

 
     

 

     
 
Blog Copy © 2012