Sign Up
 
     
 

 
     
 
Www.criminalistic.ro
http://www.criminalistic.ro
   Follow

9,293 Total Copies

6,409 Text Copies

2,884 Image Copies

 
     

 
 

 
     
 
Recent Images
leziune.bmp
foto.ncr_.jpg
Police-drones-used-in-arr-001-300x180.jpg
uk-police-drone_thumb3-300x188.jpg
banner_lux_250.jpg
crime.jpg
img002-150x150.jpg
juvenil.jpg
csi-300x113.jpg
 
     
     
 
«
Recent Copies
»

  on /vreau-sa-devin-criminalist/ 11h
Vreau să devin criminalist ?! Criminalistic.ro January 29th, 2013          Scriu acest topic datorită multitudinii de mesaje primite pe site, prin care nenumăraţi elevi sau studenţi, în special domnişoare,  se arată interesaţi de această “mes  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /particularitati-privind-expertizarea-criminalistica-a-scrisului/ 12h
Expertiza criminalistică a scrisului, cunoscută sub denumirea de expertiză grafică sau grafoscopică, face parte din categoria expertizelor – mijloace de probă reglementate în partea generală a Codului de procedură penală în vigoare, Titlul III intitulat „Probele şi mijloacele d  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /investigarea-criminalistica-si-supravegherea-operativa-aeriana-folosind-mijloace-moderne-de-zbor-paramotorul-si-echipamentele-u-a-v/ 13h
http://www.descopera.ro/stiinta/9249085-drona-ochiul-din-cer-care-vede-tot
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /delincventa-juvenila-cauze-si-conditii-favorizante/ 13h
Personalitatea copilului începe să se contureze după vârsta de 2 ani, vârstă la care copilul începe să perceapă şi să fie atent la ceea ce se întâmplă în jurul său. Familia este prima care trebuie să vegheze la formarea şi modelarea personalităţii co  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /delincventa-juvenila-cauze-si-conditii-favorizante/ 13h
Deşi nu atinge nivelul şi formele grave ale acestui fenomen în ţările capitaliste avansate delincvenţa juvenilă se manifestă şi în ţara noastră, constituind un motiv de îngrijorare pentru întreaga noastră societate. În ţara noastră, există unii tineri   [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /delincventa-juvenila-cauze-si-conditii-favorizante/ 13h
Delincvenţa juvenilă, este componentă a criminalităţii, o parte a acesteia cu identitate proprie, conferită de categoria de indivizi la care se referă. Această identitate proprie este reflectată şi de caracterul sinuos al acestui fenomen, care nu se suprapune pe evoluţia, pe creşterile   [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /aparitia-criminalisticii-ca-stiinta/ 23 Apr
Ca ştiinţă de sine statătoare criminalistica presupune elaborarea şi aplicarea metodelor  şi mijloacelor specifice de prevenire a comiterii de infracţiuni, totodată aceasta, elaborează şi aplică în practică metodele şi mijloacele ştiinţifice şi tehnice pentru  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /aparitia-criminalisticii-ca-stiinta/ 23 Apr
Criminalistica elaborează şi aplică metodele şi mijloacele tehnico ştiinţifice de ordin tactic prin care se asigură efectuarea organizată, operativă şi oportună a activităţilor  de urmărire penală, precum şi metodele specifice de cercetare a diferitelor genuri de i  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /aparitia-criminalisticii-ca-stiinta/ 23 Apr
În 1972,  profesorul Camil Suciu afirma despre criminalistă: „Ea constituie o punte de legătură între ştiinţele naturii şi ştiinţele juridice, prin intermediul metodele celei dintâi găsindu-şi aplicare în procesul judiciar.”
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /aparitia-criminalisticii-ca-stiinta/ 23 Apr
Fiind considerată o adevărată „ştiinţă contra crimei”, criminalistica deţine o structură complexă alcătuită din trei ramuri distincte, dar strâns legate: tehnica criminalistică (ce reuneşte totalitatea metodelor tehnico-ştiinţifice de descoperire, fixare, ri  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /balistica-judiciara/ 23 Apr
Balistica judiciară se ocupă cu studiul construcţiei şi funcţionării armelor de foc, de procesele legate de tragere, precum şi de urmele produse de acestea, toate fiind folosite pentru elucidarea problemelor ridicate de urmărirea penală. În acest scop balistica judiciară, ca ramură a tehni  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /balistica-judiciara/ 23 Apr
Din perspectiva criminalistica, clasificarea armelor de foc prezintă o utilitate practică pentru identificare datorită posibilitaţii determinării grupului, categoriei, mărcii.  Clasificarea se referă, în principal la armele portabile, întrucât acestea sunt folosite în general de către  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /interogatoriu-psihanalitic/ 23 Apr
Fără îndoială vor fi intuitivi, inteligenţi, spontani, actori, profesionişti, exigenţi  şi totodată umani, căci a trata un om cu mijloace psihologice indiferent de gradul de dezumanizare al acestuia constituie o  protecţie nu numai asupra lui, ci şi asupra anchetatorului, care ri  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /interogatoriu-psihanalitic/ 23 Apr
5. uitări de nume proprii şi cuvinte: gândul refulat al infractorului se poate identifica fie prin uitarea unui nume familiar al suspectului, dar care este în legătură directă sau indirectă cu victima, fie printr-o deformare a unui nume, deformare făcută în sensul unei afinităţi cu crima.
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /interogatoriu-psihanalitic/ 23 Apr
1. revenirea autorului în câmpul faptei : contribuie la descărcarea tensiunilor acumulate; 2. asociaţiile de idei, cu ocazia relatării verbale; 3. erorile de scriere şi lectură : înlocuirea sensurilor unor cuvinte din răspunsuri cu alte sensuri, în legătură directă sau indirectă  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /interogatoriu-psihanalitic/ 23 Apr
Dar ele continuă să –şi exercite asuprA cenzurii conştiinţei provocând acte greşite, lapsusuri sau stări emotive a căror exteriorizare este mai greu de stăpânit. Aceste manifestări, care scapă cenzurii conştientului, dau anchetatorului motive întemeiate să presupu  [...]
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /lucrari-licenta/ 23 Apr
CONTEXTUL  PSIHOLOGIC  AL  ASCULTĂRII  PERSOANEI  SUSPECTE  SAU  A  ÎNVINUITULUI/ INCULPATULUI  ÎNTR-O  CAUZĂ  PENALĂ
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /delincventa-juvenila-cauze-si-conditii-favorizante/ 23 Apr
- consumul de către unii minori de substanţe halucinogene şi alcool pentru creşterea unei stări euforice.
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /delincventa-juvenila-cauze-si-conditii-favorizante/ 23 Apr
- lipsa unei legături permanente între familie şi şcoală;
   View Copy    0 Comments    0 Votes
  on /delincventa-juvenila-cauze-si-conditii-favorizante/ 23 Apr
ecunoaşterea din timp a anturajului, a locurilor şi mediilor frecventate de minori
   View Copy    0 Comments    0 Votes

More

 
     

 

     
 
Blog Copy © 2012